# مقالات_و_پروژه‌ها

دسته بندی اختلالات کیفیت توان با استفاده از تبدیل ویولت و شبکه عصبی

  فهرست: فصل اول: کیفیت توان کیفیتتوان وضرورت توجه به آن بررسی مشخصات شکل موج انواع اختلالات کیفیت توان و اثرات آن بر تجهیزات مختلف 1-هارمونیک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

توربین‌های بادی و نحوه تولید انرژی الکتریکی توسط آنها

ترانسفورماتورها تنظیم کننده های ولتاژ تنظیم کننده بار توربین های بادی مولد برق منجیل توسعه توربین های بادی در جهان نیروگاه عظیم بادی به قدرت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید